Vyhláška o Katalogu odpadů

Dne 12. 1. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 8/2021 Sb. vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Byla Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví vydána k provedení nového zákona o odpadech publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 541/2020 Sb. a účinného od počátku tohoto roku. Je jedním z projevů transpozice evropské směrnice 2008/98/ES o odpadech a v podrobnostech upravuje Katalog odpadů, postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů, obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, doplňující limitní hodnoty a kritéria pro nebezpečné vlastnosti odpadu HP 9, HP 14 a HP 15, podrobnosti provádění vzorkování odpadů, způsob provádění laboratorních zkoušek, analýz a ekotoxikologických a mikrobiologických testů odpadů a dalších zkoušek odpadů, a nakonec obsahové náležitosti osvědčení, sdělení a dokumentační zprávy.

Ministerstvo životního prostředí vysvětluje, že vydáním nové vyhlášky směřovalo, vedle nutné adekvátní reakce na přijetí nového zákona o odpadech, ruku v ruce s tím také ke zpřehlednění právní úpravy a odstranění její roztříštěnosti, když příslušnou právní úpravu prezentovanou dvěma dosavadními vyhláškami sloučilo do vyhlášky jediné, nyní publikované. Šlo o předchozí vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, a č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Důvodová zpráva doplňuje, že oproti dosavadní právní úpravě jsou doplněny některé nové položky katalogu odpadů či se nově nastavují minimální požadavky na obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a obsahové požadavky na výstupní dokumentaci.

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 27. 1. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři