Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Dne 10. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 460/2021 Sb. vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
nový stavební zákon
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Byla Ministerstvem vnitra vydána podle § 39 zákona o požární ochraně v návaznosti na jeho novelu publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 415/2021 Sb. Ta byla totiž přijata s cílem, vedle zakotvení jasných podmínek pro včasnou výstrahu před mimořádnými událostmi u zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby, a dále u památkově chráněných staveb, rozčlenit stavby na jednotlivé kategorie podle vyhodnocení požární nebezpečnosti. Má tak přispět k vyšší míře požární bezpečnosti staveb a v důsledku toho rovněž k vyššímu rozsahu zohlednění veřejných zájmů dotýkajících se ochrany obyvatelstva.

Vyhláška tak nově stanovuje kritéria a charakteristiku kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva pro zařazení stavby do této kategorie dle § 39 zákona o požární ochraně. Konkrétně jde o základní charakteristiky a kritéria pro zařazení staveb do kategorií, charakteristiky jednotlivých kategorií staveb a další podmínky pro zařazení do kategorií.

Své účinnosti vyhláška nabyla dnem 11. 12. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články