Vyhláška o krajských normativech

Dne 20. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 310/2018 Sb. vyhláška o krajských normativech.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v intencích školského zákona vydána, aby nahradila dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, jež se zrušuje. Ministerstvo jí nově upravuje podrobnosti k jednotkám výkonu pro jednotlivé krajské normativy, ukazatelům rozhodným pro stanovení krajských normativů, k členění krajských normativů a vztahu mezi ukazateli a jednotkami výkonu, úpravě ukazatelů pro výpočet minimální úrovně krajských normativů či zásadám pro zvýšení krajských normativů a pro zveřejnění krajských normativů.

Ministerstvo mělo ke zpracování zcela nové vyhlášky přistoupit v souvislosti s podstatnými změnami v normativním financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí, nebo svazkem obcí, jež přinesla novela školského zákona publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 101/2017 Sb. a k nimž od tohoto roku dochází. Novelizovanému znění zákona bylo potřeba přizpůsobit také podzákonnou právní úpravu.

Nová vyhláška své účinnosti nabyla dnem 1. 1. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články