Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

Dne 24. 5. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 130/2019 Sb. vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu v intencích zákona o odpadech stanovuje upřesňující kritéria, při jejichž splnění je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt a nikoliv odpad, přestává být znovuzískaná asfaltová směs odpadem, případně přestává být asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi odpadem.

Jde přitom o projev transpozice evropské směrnice č. 2008/98/ES o odpadech a její novelizační směrnice 2018/851 do českého vnitrostátního právního řádu. V jeho rámci pak jde o naplnění zmocnění v § 3 odst. 9 zákona o odpadech ve znění novel č. 154/2010 Sb. a č. 169/2013 Sb., dle kterého může Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu stanovit vyhláškou kritéria upřesňující, kdy movitá věc může být považována za vedlejší produkt a nikoli odpad a kdy odpad přestává být odpadem.

Jak vysvětluje důvodová zpráva, cílem bylo stanovit doplňující kritéria, při jejichž splnění bude možné bezpečně nakládat se znovuzískanou asfaltovou směsí mimo odpadový režim a vyrábět asfaltovou směs ze znovuzískané asfaltové směsi, kterou není vhodné uvolnit z odpadového režimu. To by mělo přispět k větší míře využívání znovuzískané asfaltové směsi a šetření primárních surovin, což má mít pozitivní dopad na snížení nákladů na obnovu a výstavbu infrastruktury v České republice. Ruku v ruce s tím by měla nová úprava přinést, vedle tradičního snížení administrativní zátěže, také omezení dopravy nezbytné k přepravě vstupních surovin, což se má zase kladně projevit vy smyslu snížení emisí oxidu uhličitého a nižšího opotřebení silniční sítě.

Své účinnosti vyhláška nabývá dnem 1. 6. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři