Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

Dne 16. 5. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 121/2019 Sb. vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Vydána Ministerstvem spravedlnosti v intencích insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích nově vymezuje obsah požadavků na materiální vybavení insolvenčního správce a na plnění některých povinností insolvenčního správce a stanovuje rozsah úředních hodin sídla a provozovny, rozvržení úředních hodin, způsob označování sídla a provozovny a činnosti, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně. Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, jež se zrušuje, a to včetně své novely.

Ministerstvo spravedlnosti vysvětluje, že nová vyhláška navazuje na změny, jež do insolvenčního zákona a do zákona o insolvenčních správcích přinesla novela provedená zákonem č. 64/2017 Sb. Jde přitom o změny týkající se jednak zakotvení nové povinnosti insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce disponovat přiměřeným personálním a materiálním vybavením, jednak o změny stran zmocnění blíže konkretizovat některé, zejména procesní, povinnosti uložené insolvenčnímu správci insolvenčním zákonem.

Své účinnosti nová vyhláška nabývá dnem 1. 6. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články