Vyhláška o měření elektřiny

Dne 4. 9. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 359/2020 Sb. vyhláška o měření elektřiny.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Lhůtu pro rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo asi nebude možné dodržet
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo průmyslu a obchodu jí v intencích energetického zákona upravuje druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a podmínky jejich instalace, způsoby vyhodnocování a určení množství odebrané elektřiny v případě závady měřicího zařízení, způsob stanovení náhrady a způsob určení výše náhrady za neoprávněně odebranou, neoprávněně distribuovanou nebo neoprávněně dodanou elektřinu, nelze-li zjistit skutečné množství neoprávněně odebrané, neoprávněně distribuované nebo neoprávněně dodané elektřiny, a nakonec termíny a rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností.

Vyhláška je jedním z projevů transpozice evropské směrnice 2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, stejně tak navazuje na přímo použitelné evropské nařízení 2019/943 o vnitřním trhu s elektřinou. Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel. 

Ministerstvo k tomuto nahrazení novou vyhláškou přinášející úpravy v oblasti měření spotřeby elektřiny v distribuční soustavě nízkého napětí stručně upřesňuje, že tak učinilo v důsledku změn v elektroenergetickém systému EU.

Své účinnosti nová vyhláška nabývá, ovšem s celou řadou výjimek, dnem 1. 1. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články