Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů

Dne 5. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 96/2018 Sb. vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství jí na základě řady ustanovení zákona o oběhu osiva a sadby nově upravuje podrobnosti o uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu. Odkazuje přitom na příslušnou evropskou legislativu, konkrétně na směrnici 2008/90/ES o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, prováděcí směrnici 2014/96/EU o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, stejně tak jako prováděcí směrnici 2014/98/EU.

Vedle toho byla ve shodné částce Sbírky zákonů publikována novela vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů. Jde konkrétně o vyhlášku č. 95/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, novela přitom přináší na padesátku změnových bodů.

Obě vyhlášky nabývají účinnosti, s výjimkou jednoho z ustanovení druhé z nich, dnem 20. 6. 2018.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články