Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění

Dne 30.4.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 78/2014 Sb. vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Internet, počítač, právo
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška vydaná na základě zmocňovacího § 127 odst. 3 zákona o organizaci a provádění sociálních zabezpečení svým způsobem navazuje také na § 4 odst. 3 nového kontrolního řádu. V tom je totiž rozlišováno mezi písemným pověřením vydávaným převážně k jednotlivým kontrolám, a průkazem, který se vyznačuje svým trvalejším charakterem a sloužícím v podstatě jako dlouhodobější pověření k opakovanému výkonu určité kontrolní činnosti. Tak tomu bývá především u orgánů, u nichž je kontrola buďto jejich jedinou, anebo alespoň jednou ze stěžejních činností. V případě orgánů nemocenského pojištění, pokud jde o povinnosti v nemocenském pojištění, a orgánů sociálního zabezpečení, budeme-li se bavit o povinnostech v důchodovém pojištění a při výběru pojistného na sociální zabezpečení, je kontrola plnění povinností zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných jednou z jejich základních činností. Proto, dle důvodové zprávy, považovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí jakožto původce vyhlášky za nezbytné využít možnosti vyjádřit pověření ke kontrole pro zaměstnance příslušných orgánů, kteří kontrolu v uvedených oblastech provádějí, právě formou průkazu. Vyhláška pak náležitosti takového průkazu taxativně vymezuje, avšak toliko slovně. Vizuální prezentace vzoru průkazu tentokrát není ve vyhlášce obsažena.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.5.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články