Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu

Dne 23. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 183/2018 Sb. vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Byla Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vydána podle § 115 odst. 2 vodního zákona, nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel.

Vyhláška nově stanovuje doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu v případě dvacítky rozličných žádosti podávaných dle vodního zákona, doklady, které se předkládají vodoprávnímu úřadu v případě ohlášení udržovacích prací, ohlášení obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, ohlášení vodohospodářských úprav, ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE, a nakonec náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vydávaných podle vodního zákona.

Ministerstvo v důvodové zprávě upřesňuje, že zcela nová vyhláška byla připravena v návaznosti na novelu zákona o vodách a stavebního zákona realizovanou zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 225/2017 Sb., respektive na změny, které tento zákon přinesl. Těm bylo potřeba podzákonnou právní úpravu přizpůsobit. Vzhledem k rozsahu změn, jež bylo nutné na podzákonné úrovni učinit, pak bylo namísto novelizace dosavadní vyhlášky přistoupeno ke zpracování vyhlášky zcela nové.

Ta své účinnosti nabyla dnem 1. 9. 2018.

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články