Vyhláška o následcích povinného očkování

Dne 17. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 483/2021 Sb. vyhláška o následcích povinného očkování.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Očkování, injekce, vakcína
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zdravotnictví touto vyhláškou vydanou k provedení § 3 zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, upravujícího domněnku příčinné souvislosti mezi újmou na zdraví a povinným očkováním legislativně vymezilo následky povinného očkování spočívající v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že nastanou, stejně tak jako dobu, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou. Uvedený § 3 zmíněného zákona totiž stanoví, že jedná-li se o újmu na zdraví, kterou prováděcí právní předpis stanoví jako pravděpodobný následek daného povinného očkování a tento následek nastane po provedení daného povinného očkování v době stanovené tímto prováděcím právním předpisem, má se za to, že újma na zdraví byla způsobena povinným očkováním. A tímto prováděcím předpisem je právě publikovaná vyhláška.

Ta své účinnosti přitom nabývá dnem 1. 1. 2022.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články