Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Dnem 30. 4. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 118/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Byla vydána Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí v intencích zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, který je ve svém § 21f písm. a) ke každoročnímu vydání takové vyhlášky zmocňuje. Deklarovaným smyslem přitom je stanovit tzv. nastavitelné parametry přerozdělování pro rok 2024 a specifikovat příslušné náležitosti údajů nezbytných pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování, a to za roky 2021 a 2022.

Důvodová zpráva blíže popisuje, že mezi zmíněné náležitosti patří stanovení postupu při anonymizaci údajů, kterou provádí správce centrálního registru pojištěnců, a při předání takto anonymizovaných údajů zdravotním pojišťovnám, a dále stanovení požadavků na formát a obsah datových souborů, které předají zdravotní pojišťovny Ministerstvu zdravotnictví, a na termín jejich předání. Údaje nezbytné pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování jsou anonymizované údaje o pojištěncích veřejného zdravotního pojištění o jejich demografické struktuře, o době, po kterou jsou účastni v systému veřejného zdravotního pojištění, o jejich nákladovosti a o jejich spotřebě léčivých přípravků v definovaném časovém období.

Vysvětluje, že bez stanovení nastavitelných parametrů přerozdělování a specifikace zmíněných údajů by následně nebylo možné vypočítat tzv. vypočítané parametry přerozdělování, podle kterých je přerozdělování prostředků veřejného zdravotního pojištění prováděno, a že je jejich každoroční aktualizace nezbytná a je zákonem vyžadována, neboť bez nich by nebylo možné přerozdělování finančních prostředků v systému veřejného zdravotního pojištění vůbec provádět; nebylo by zřejmé, na jaké množství prostředků mají jednotlivé zdravotní pojišťovny vůbec nárok.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články