Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s prekursory drog

Dne 14.4.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 71/2014 Sb. vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Justice, spravedlnost, rozhodnutí soudu
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška byla Ministerstvem zdravotnictví vydána k provedení § 30 odst. 1 zákona o prekursorech drog a upravuje obsah, formu a náležitosti vedení záznamů o příjmu a výdeji, zprostředkování a výrobě uvedené látky kategorie 1. Činí tak v návaznosti na evropská nařízení č. 273/2004 o prekursorech drog, č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, a č. 1277/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k těmto nařízením.

Vyhláška nabude účinnosti dnem 1.5.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články