Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru

Dne 30. 6. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 298/2020 Sb. vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Lhůtu pro rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo asi nebude možné dodržet
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zemědělství a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jí v intencích zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory stanovují obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, a dále postup zaznamenávání údajů o podpoře malého rozsahu do centrálního registru.

Takovými přímo použitelnými předpisy Evropské unie jsou pak evropská nařízení č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, či č. 717/2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Ta své účinnosti přitom nabyla dnem 1. 7. 2020, ovšem s výjimkou jednoho ze svých ustanovení.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články