Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin

Dne 21.7.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 132/2014 Sb. vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Kurzarbeit v senátu
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška vydaná Ministerstvem zemědělství dle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin v podrobnostech stanovuje vzor žádosti o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu, způsob a rozsah hodnocení genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů, obsah a pravidla vedení dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin, rozsah identifikačních údajů podle § 2h odst. 1 výše uvedeného zákona a podrobnosti o poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin a o velikosti těchto vzorků.

Vyhláška byla zpracována a vydána na základě zmocnění do výše uvedeného zákona nově vloženého novelou publikovanou pod č. 232/2013 Sb. Ta byla, dle důvodové zprávy, přijata, aby napravila stav dosavadní absence řešení problematiky ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin v národní lesnické legislativě. Povinnost chránit a reprodukovat genetické zdroje lesních dřevin totiž vyplývá z mezinárodních závazků České republiky, zejména z Úmluvy o biologické rozmanitosti publikované pod č. 134/1999 Sb. a z rezolucí ministerských konferencí Fores Europe. Vyhláška nyní obecnější zákonnou právní úpravu podrobněji provádí.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu