Vyhláška o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

Dne 10. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 451/2021 Sb. vyhláška o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Krokodýl, chov exotických zvířat
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem zemědělství k provedení § 13 odst. 11 zákona na ochranu zvířat proti týrání v podrobnostech upravuje druhy zvířat vyžadující zvláštní péči a požadavky týkající se péče a požadavky na prostory a vybavení pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.

Důvodová zpráva vysvětluje, že nová vyhláška byla zpracována především za účelem naplnit novelizované zákonné zmocnění obsažené v zákoně na ochranu zvířat proti týrání ve znění po novele publikované ve Sbírce zákonů pod č. 501/2020 Sb. Ta totiž přinesla jisté zpřísnění podmínek pro chovatele druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, a sice zvířat v chovech zájmových. Zdůrazňuje, že do této skupiny patří pouze zvířata v zájmových chovech, nikoliv zvířata chovaná za účelem dosažení zisku (zvířata hospodářská) a jiná. Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, na jejichž zájmový chov se nová vyhláška vztahuje, jsou podrobně vymezeny v § 3 vyhlášky. Deklarovaným cílem přitom nebylo vytvoření chovatelského manuálu, ale stanovit v nezbytné míře minimální doplňkové požadavky týkající se péče a požadavky na prostory a vybavení pro chov vybraných druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.

Nová vyhláška své účinnosti nabývá, ovšem s výjimkou celé řady ze svých ustanovení, dnem 1. 1. 2022.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články