Vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování

Dne 18. 10. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 384/2021 Sb. vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zemědělství jí k provedení § 7a odst. 9 zákona na ochranu zvířat proti týrání v podrobnostech upravuje podmínky při chovu za účelem rozmnožování psů nebo koček, požadavky na minimální velikost prostor při rozmnožování psů nebo koček a požadavky na provádění inseminace, které musí zajistit a dodržovat sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, a ostatní chovatelé, cílem jejichž chovu je rozmnožování psů nebo koček, a dále požadavky na nejnižší a nejvyšší věk psů nebo koček při jejich rozmnožování. 

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Důvodová zpráva vysvětluje, že cílem nové právní úpravy je především naplnit novelizované zákonné zmocnění obsažené v zákoně na ochranu zvířat proti týrání, jež zase vzešlo z potřeby zamezit činnosti množíren a jiných závadných chovů psů a koček, při nichž nejsou dodržovány ani základní chovatelské standardy a fyziologické a biologické potřeby zvířat. Dosavadní právní stav byl totiž předmětem časté kritiky veřejnosti zejména v souvislosti s medializovanou problematikou množíren psů. Pozitivní posun v tomto ohledu by mělo přinést jak novelizované znění zákona na ochranu zvířat proti týrání realizované zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 501/2020 Sb., tak na něj navázaná nová, právě publikovaná vyhláška.

Ta své účinnosti nabyla dnem 1. 11. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu