Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí

Dne 23. 6. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 240/2021 Sb. vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem životního prostředí podle § 22 odst. 1 písm. a) a d) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu stanovuje půdy nevhodné pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu z hlediska jejich fyzikálních nebo biologických vlastností a jejich erozního ohrožení vodní erozí a dále způsob hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy vodní erozí, přípustnou míru erozního ohrožení vodní erozí a opatření k jeho snížení.

Nepoužije se však pro hodnocení erozního ohrožení na pozemcích, na nichž je založena a pěstována trvalá kultura podle evropského nařízení č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, evidovaná podle právního předpisu, kterým se stanoví podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů), nebo na nichž jsou pěstovány zeleninové druhy, jahodník, léčivé, aromatické nebo kořeninové rostliny.

Ministerstvo životního prostředí vysvětluje, že přijetí takové vyhlášky bylo nutné jednak z důvodu dosud nenaplněného zmocnění ve výše uvedeném zákoně, jednak, a to především, s ohledem na stav zemědělské půdy a míru jejího poškozování a ohrožování erozí. 

Důvodová zpráva vysvětluje, že novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 41/2015 Sb. byl s účinností k 1. 4. 2015 do zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zakotven koncepčně nový způsob ochrany zemědělské půdy před erozí, přičemž nutnou součástí jeho uvedení do praxe byla prováděcí vyhláška. K jejímu vydání však dochází až nyní. 

Své účinnosti vyhláška nabyla dnem 1. 7. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu