Vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv

Dne 27. 8. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 309/2021 Sb. vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Lékař, medicína, zdravotnictví, výzkum.
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem zemědělství podle § 4 odst. 9 zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd upravuje odběr vzorků hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů či podrobnosti týkající se chemických rozborů a biologických zkoušek. Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.

Nová úprava dané materie byla zpracována v reakci na novelu zákona o hnojivech publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 299/2021 Sb. Z důvodu rozsahu změn, které novela přinesla, byla jako přehlednější a ekonomičtější zvolena varianta zpracování vyhlášky zcela nové namísto novelizace té stávající. Cílem bylo připravit předpis odpovídající současnému stavu vědeckého a technického poznání v oblasti analytiky hnojiv, když poslední změna příslušné právní úpravy byla datována již uplynulými dvěma desetiletími. 

Jak vysvětluje důvodová zpráva, od té doby ovšem došlo k významnému posunu zejména v instrumentální části analytických metod, kdy se například stalo standardem základní analytiky používání ICP OES (optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem) jako univerzální analytické techniky. Jednoznačným trendem je používání metod umožňujících multiparametrická stanovení, která zvyšují efektivitu a snižují cenu stanovení při dosažení robustnějších a selektivnějších výsledků analýz. Došlo také k novému stanovení zásad vzorkování pro mikrobiologickou analýzu a principů tzv. ekotoxikologických zkoušek.  

Nová vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 10. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu