Menu

Změny v legislativě

Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar27.03.2018
Mgr. Martin Glogar27.03.2018Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dne 23. 3. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 45/2018 Sb. vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Byla vydána podle řady ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. V podrobnostech nově vymezuje obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování, obsah zásad péče o národní parky a postup jejich zpracování a projednání, náležitosti a obsah záměru na vyhlášení nebo

změnu zvláště chráněného území nebo jeho ochranného pásma, členění ústředního seznamu, jeho obsah a náležitosti, výčet, způsob a podmínky předávání dokumentů do ústředního seznamu, způsob

a podmínky nakládání s dokumenty a daty v ústředním seznamu včetně způsobu a podmínek jejich zveřejňování, způsob označení zvláště chráněných území, smluvně chráněných území, smluvně chráněných památných stromů, vyhlášených evropsky významných lokalit, ptačích oblastí, památných stromů a hranic klidových území národních parků v terénu, ale také způsob označení zvláště chráněných území, smluvně chráněných území, smluvně chráněných památných stromů, vyhlášených evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a památných stromů v mapových podkladech.

Dle důvodové zprávy bylo k rekodifikaci právní úpravy přistoupeno především z důvodu nedávných změn v právní úpravě zvláště chráněných území, zejména pak pokud jde o právní režim národních parků. Konkrétně jde o změny provedené v zákoně o ochraně přírody a krajiny s účinností k červnu 2017 zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 123/2017 Sb. Prostřednictvím tohoto zákona byla například do právní úpravy vložena nová zmocnění Ministerstva životního prostředí stanovit vyhláškou podrobnosti některých nových institutů, jakými jsou zásady péče o národní parky či klidová území národních parků, některá dosavadní zmocnění ministerstva k vydání prováděcí vyhlášky byla novelou upravena ve smyslu upřesnění tak, aby odpovídala aktuálním technickým požadavkům na zpracování plánů péče, podkladů k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Změn na zákonné úrovni, na něž bylo potřeba prováděcím právním předpisem adekvátně zareagovat, však bylo samozřejmě více.

Vyhláška nabývá své účinnosti dnem 1. 5. 2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Jěště nemáte svůj účet?
Založte si účet a získejte spoustu výhod
Elektronický časopis
Mám zájem o elektronický časopis
Mediální partneři
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři