Menu

Změny v legislativě

Vyhláška o platební neschopnosti podnikatele

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar17.07.2017
Mgr. Martin Glogar17.07.2017

Dne 30. 6. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 190/2017 Sb. vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele).

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška byla Ministerstvem spravedlnosti vydána podle § 431 písm. f) insolvenčního zákona, když v podrobnostech upravuje obsah, rozsah a způsob sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity, uspořádání, označování a obsahové vymezení jednotlivých položek majetku, závazků, nákladů, výnosů, příjmů a výdajů ve výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity, délku období, na které se výhled vývoje likvidity sestavuje, a nakonec požadavky na osoby, které jsou oprávněny k sestavení výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity.

Je reakcí na nový § 3 odst. 3 insolvenčního zákona, jenž byl do něj vložen s účinností k 1. 7. 2017 zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 64/2017 Sb. Jedním z deklarovaných cílů této novely insolvenčního zákona, na kterou je vyhláška přímou reakcí, bylo usnadnit rozlišení mezi dlužníky, kteří nejsou schopni plnit své splatné peněžité závazky a nacházejí se tak ve stavu platební neschopnosti od dlužníků, kteří se nacházejí pouze v přechodném stavu tzv. platebního zadrhnutí.

Vyhláška nabyla účinnosti společně s uvedenou novelou insolvenčního zákona, tedy dnem 1. 7. 2017.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři