Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Dne 22.1.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 16/2016 Sb. vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Další z vyhlášek Energetického regulačního úřadu, tentokrát vydaná k provedení k provedení § 23 odst. 1 písm. a), § 24 odst. 10 písm. a), § 25 odst. 10 písm. a) a § 28 odst. 1 písm. a) energetického zákona, nově stanovuje podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě, způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu elektřiny, a pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje, a to včetně své novely.

Energetický regulační úřad si s přijetím nové právní úpravy vytkl za cíl stanovit jednotným způsobem obecné podmínky připojení zařízení jednotlivých účastníků trhu s elektřinou k přenosové nebo distribuční soustavě, přičemž případná specifika připojování rozdílných účastníků trhu budou definována jako zvláštní ustanovení k ustanovením obecným, stejně tak jako specifikovat podmínky pro připojení mikrozdroje žadatele k distribuční soustavě a určit podíly žadatele o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě na oprávněných nákladech. Reagováno je přitom na zákon publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 131/2015 Sb. a novelizující rovněž energetický zákon. Tato novela, mimo mnoha dalších změn, má, dle důvodové zprávy, realizovat záměr Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu na zjednodušení procesů připojování malých výroben elektřiny k distribuční soustavě a výroby elektřiny ve výrobnách s instalovaným výkonem do 10 kW bez licence. Snížené administrativní nároky na připojení a provoz malých zdrojů do 10 kW určených zejména k vlastní spotřebě mají přispět k rozvoji malých obnovitelných a dalších decentralizovaných zdrojů a spolu s budoucími změnami v tarifních systémech přispět k rozvoji inteligentních domácností a zavádění inteligentních sítí. Další úpravy pak reagují na praktické zkušenosti účastníků trhu s elektřinou s procesy připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.2.2016.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19

Dne 19. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 136/2021 Sb. zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu