Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely MO

Dne 9.5.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 81/2014 Sb. vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Redakce
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška vydaná dle § 20 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v podrobnostech upravuje náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění, obsah zkoušky, její přípravu, způsob provádění a opakování, rozdílovou zkoušku a formu ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby zajišťování obrany České republiky.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 114/1997 Sb., o náležitostech žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a o formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje. K jejímu nahrazení Ministerstvo obrany vedla, dle důvodové zprávy, kumulace několika důvodů. Již v roce 2005 došlo k rozšíření výše uvedeného zmocňovacího ustanovení zákona o zeměměřictví o stanovení obsahu a způsobu provádění zkoušky a obsahu a způsobu provádění rozdílové zkoušky odborné způsobilosti, které je nutné realizovat. Dalším z důvodů byla potřeba uvést právní úpravu v tomto ohledu do plného souladu se správním řádem, ale také nezbytnost rozšířit formu ověřování výsledků zeměměřických činností o ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické (digitální) podobě vyplynuvší ze změnového zákona k novému zákonu o katastru nemovitostí. Z praxe pak vyplynula potřeba změnit současnou specifikaci údajů nezbytných k doložení vykonání odborné praxe žadatelem. Eliminace výše uvedených problémů by v případě setrvání u původní vyhlášky znamenala její novelizaci v takovém rozsahu, že bylo shledáno efektivnějším a přehlednějším příslušnou právní úpravu rekodifikovat a vydat vyhlášku zcela novou.

Ta pak nabude účinnosti dnem 8.6.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články