Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

Dne 24. 9. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 345/2021 Sb. vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Povinné ručení nepoužitelného vozidla
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jde o jeden z projevů transpozice evropské směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, navazuje rovněž na přímo použitelné evropské nařízení 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách a na rozhodnutí Komise 2002/151/ES o minimálních požadavcích na osvědčení o likvidaci vozidla vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností.

Ministerstvo životního prostředí jí podle některých ustanovení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, upravuje obsah provozního řádu zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností, náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností, technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a na soustřeďování vozidel s ukončenou životností, rozsah a způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů provozovatelem zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelem vozidel s ukončenou životností, technické požadavky na zpracování vozidel s ukončenou životností a na zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností, části vozidel s ukončenou životností, které musejí být před jejich dalším zpracováním demontovány, způsob demontáže nebezpečných částí vozidel s ukončenou životností a způsob odčerpání provozních kapalin z vozidel s ukončenou životností, rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí k opětovnému použití zpracovatelem vozidel s ukončenou životností, způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí, podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování, rozsah údajů vedených v Informačním systému pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností, a nakonec náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti části vozidla.

Ministerstvo životního prostředí k nové úpravě stručně doplňuje, že jde o faktické nahrazení dřívější vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků, jež byla k počátku roku zrušena novým zákonem o odpadech. Vypracování nové vyhlášky bylo nutné v souvislosti s přijetím nového zákona o výrobcích s ukončenou životností, jenž co do úpravy autovraků, vozidel s ukončenou životností, nahradil předchozí zákon o odpadech, tedy zákon č. 185/2001 Sb.

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 1. 10. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu