Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie

Dnem 1. 5. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 114/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána v intencích energetického zákona stanovuje požadavky na materiálové provedení, na vypnutí a odpojení od elektrické instalace a distribuční soustavy a na provedení kabelového vedení, vše samozřejmě pokud jde o výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ji přitom připravilo v návaznosti na novelu energetického zákona publikovanou pod č. 19/2023 Sb., jež měla poskytnout legislativní prostředí umožňující jak fyzickým osobám, tak i osobám právnickým zajistit si energii na pokrytí jejich potřeb, a to energii, která bude cenově dostupná, bude pocházet z národních zdrojů a její výroba bude vyhodnotitelná jako přispívající k dekarbonizaci České republiky i Evropské unie.  Jejím cílem přitom bylo snížit administrativní nároky na výstavbu a provoz obnovitelných zdrojů energie tak, aby to přispělo k realizaci optimálního scénáře jejich rozvoje za účelem částečné náhrady energie z plynu.

Důvodová zpráva pak blíže vysvětluje, že tím, že vyhláška stanovuje požadavky na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající energie slunečního záření s instalovaným výkonem do 50 kW, umožňuje jejich další rozvoj a instalace podle podmínek stavebních úprav stanovených § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona. Jednou z podmínek těchto stavebních úprav je, že instalace musí splňovat podmínky bezpečné instalace, a ty definuje právě tato vyhláška.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články