Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Dne 7. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 253/2018 Sb. vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška, jež byla vydána podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích, upravuje množství a druhy extrakčních rozpouštědel, podmínky jejich použití při výrobě potravin a potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat. Extrakčním rozpouštědlem je přitom látka používaná k rozpouštění potravin nebo jejich součástí včetně všech kontaminujících látek vyskytujících se v potravinách nebo na jejich povrchu, která se používá při extrakčním procesu během zpracování surovin, potravin nebo jejich součástí, a která se odstraňuje, může však vést k nezamýšlenému, ale technicky nevyhnutelnému výskytu reziduí nebo derivátů v potravinách nebo ve složkách potravin.

Nová vyhláška je projevem transpozice evropských směrnic týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin. Konkrétně jde o směrnici 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin a o její novelizační směrnice 2010/59/EU a 2016/1855. Dle Ministerstva zemědělství přitom vyhláška nemá přinášet žádné požadavky nad rámec těch, jež uvedené směrnice stanoví.

Ministerstvo novou vyhláškou nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel. Dosavadní vyhlášku, dle důvodové zprávy, již nebylo možné novelizovat, neboť příslušná gesce přešla pod Ministerstvo zemědělství a změnilo se také zákonné zmocnění.

Účinnost nové vyhlášky nastala dnem 9. 11. 2018.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři