Vyhláška o požadavcích na konzervované ovoce a zeleninu

Dne 29. 10. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 397/2021 Sb. vyhláška o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Ovoce do škol
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zemědělství jí v intencích zákona o potravinách a tabákových výrobcích v podrobnostech upravuje způsob poskytování informací o konzervovaném ovoci a konzervované zelenině, skořápkových plodech, houbách, bramborách a výrobcích z nich a banánech, druhy konzervovaného ovoce a konzervované zeleniny, skořápkových plodů, hub, brambor a výrobků z nich a banánů s členěním na skupiny a podskupiny, pro jednotlivé druhy konzervovaného ovoce a konzervované zeleniny, skořápkových plodů, hub, brambor a výrobků z nich a banánů požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní odchylky, a pro konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, houby, brambory a výrobky z nich a banány jednak teplotní režimy a relativní vlhkost vzduchu, jednak způsoby uchovávání a manipulace během uvádění na trh při uchovávání, a dále minimální technologické požadavky.

Vyhláška je projevem transpozice evropské směrnice 2001/113/ES o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě, navazuje přitom na přímo použitelná evropská nařízení, jakými jsou nařízení č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, nařízení č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, či nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Ministerstvo jí nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel. Nová vyhláška přitom své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2022.

Důvodová zpráva k motivaci příslušnou právní úpravu zcela rekodifikovat vysvětluje, že šlo o její přizpůsobení novým vědeckým poznatkům a technologickému vývoji v potravinářství, stejně tak jako aktuálním požadavkům přímo použitelných předpisů Evropské unie. Zohledněny ovšem byly rovněž zkušenosti získané při praktické aplikaci dosud platné vyhlášky. Ta již však neměla odpovídat současným požadavkům provozovatelů potravinářských podniků ani potřebám výkonu dozoru. 

Nadto má být nová vyhláška přínosem i pro spotřebitele, když zavádí některé definice výrobků a konkretizuje jejich označování. Potraviny totiž mají být pro spotřebitele označeny takovým způsobem, aby nebyl stran charakteru a kvality dané potraviny klamán ani uváděn v omyl.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu