Menu

Změny v legislativě

Vyhláška o požadavcích na maso, produkty rybolovu, vejce a výrobky z nich

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar06.03.2016
Mgr. Martin Glogar06.03.2016

Dne 4.3.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 69/2016 Sb. vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška vydaná podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona o potravinách a tabákových výrobcích v podrobnostech upravuje způsob označování potravin v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, a složení potraviny, druhy potravin s členěním na skupiny a podskupiny, a pro jednotlivé druhy potravin požadavky na jakost, technologické požadavky, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení. Pro jednotlivé druhy potravin rovněž definuje teplotní režimy při uchovávání či zmrazování, způsoby uchovávání a manipulace s potravinami během jejich uvádění na trh, zvláštní požadavky na přepravu a minimální technologické požadavky.

Navazuje přitom na přímo použitelná evropská nařízení č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, a č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.

Nová vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 326/2001 Sb., jíž se prováděl § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje, a to včetně svých novel. K rekodifikaci Ministerstvo zemědělství dle důvodové zprávy přistoupilo, neboť vyhodnotilo, že je již nutné přizpůsobit danou právní úpravu jednak výše uvedeným evropským předpisům, jednak novým vědeckým poznatkům a technologickému vývoji v potravinářství, například v oblasti používání přídatných látek. Ministerstvo při přípravě zohlednilo praktické poznatky z aplikace dosavadní právní úpravy.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři