Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské a cukrářské výrobky a těsta

Dne 27. 1. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 18/2020 Sb. vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zemědělství jí v intencích zákona o potravinách a tabákových výrobcích v podrobnostech upravuje způsob poskytování informací o mlýnských obilných výrobcích, těstovinách, pekařských výrobcích a cukrářských výrobcích a těstech, jejich druhy včetně členění na skupiny a podskupiny, pro jejich jednotlivé druhy požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní odchylky, a nakonec teplotní režimy a relativní vlhkost vzduchu při uchovávání, způsoby uchovávání a manipulace během uvádění na trh a minimální technologické požadavky co se mlýnských obilných výrobků, těstovin, pekařských výrobků, cukrářských výrobků a těst týče.

Vyhláška byla zpracována v návaznosti na přímo použitelná evropská nařízení, jakými jsou například nařízení č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, nařízení č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, či nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Nahrazuje se jí dosavadní právní úprava prezentovaná vyhláškou č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel.

Nová vyhláška své účinnosti přitom nabyla dnem 1. 2. 2020. Dle důvodové zprávy přistoupilo ministerstvo k rekodifikaci realizované touto vyhláškou za účelem přizpůsobení požadavků na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta jednak novým vědeckým poznatkům a technologickému vývoji v potravinářství, jednak aktuální legislativě EU. Promítnuty do ní přitom měly být také zkušenosti a poznatky získané při praktické aplikaci dosavadní právní úpravy, která již neodpovídala současným požadavkům provozovatelů potravinářských podniků ani potřebám výkonu dozoru.

Z nové právní úpravy má profitovat rovněž spotřebitel, pro něhož mají být zavedeny některé definice výrobků a konkretizováno jejich označování. Potraviny mají být pro spotřebitele nově označeny takovým způsobem, aby nebyl klamán ani uváděn v omyl stran charakteru a kvality dané potraviny.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři