Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí

Dne 31. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 248/2018 Sb. vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Byla Ministerstvem zemědělství vydána podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Je jedním z projevů transpozice evropské směrnice 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě, navazuje rovněž na přímo aplikovatelná evropská nařízení č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

V podrobnostech upravuje způsob označování nápojů, kvasného octa a droždí v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, druhy nápojů, kvasného octa a droždí s členěním na skupiny a podskupiny, pro jednotlivé druhy nápojů, kvasného octa a droždí požadavky na jakost, technologické požadavky, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení, teplotní režimy při uchovávání nápojů, kvasného octa a droždí, a nakonec způsoby uchovávání a manipulace s nápoji, kvasným octem a droždím během jejich uvádění na trh. Naopak se nevztahuje na neochucené minerální a pramenité vody, jež podléhají autonomní úpravě dle vyhlášky č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel.

Nová vyhláška přitom své účinnosti nabývá dnem 1. 12. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze