Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře

Dne 14.4.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 73/2014 Sb. vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška vydaná podle zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském v návaznosti na bezmála desítku přímo použitelných evropských nařízení stanovuje další požadavky na materiální a personální vybavení a na zaměření, organizaci a metody činnosti národních referenčních laboratoří Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a referenčních laboratoří. Ministerstvo zemědělství vyhláškou nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 528/2004 Sb., o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností v působnosti zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, a vyhláškou č. 204/2012 Sb., o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře. Ty se, s účinností nové vyhlášky, zrušují.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 29.4.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články