Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty

Dne 11. 12. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 516/2020 Sb. vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem průmyslu a obchodu k provedení některých ustanovení zákona o pohonných hmotách v podrobnostech nově upravuje požadavky na složení a jakost pohonných hmot a způsob sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot, stanovení údajů obsažených v souhrnné zprávě o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot prodaných provozovatelem čerpací stanice, stanovení aditivačních přísad a jejich dávkování, způsob předávání údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích, a nakonec stanovení obsahu zpráv a souhrnných zpráv o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel. Je také projevem transpozice řady evropských směrnic, mezi jinými například směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, směrnice 2002/159/ES o společném formuláři pro předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech, směrnice 2003/30/ES o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě nebo směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. 

Své účinnosti nová vyhláška nabyla, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 1. 1. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu