Vyhláška o požadavcích na výstavbu

Dne 1. 7. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška o požadavcích na výstavbu. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 146/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem pro místní rozvoj k provedení § 152 odst. 1 stavebního zákona stanovuje podrobné požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umisťování staveb a technické požadavky na stavby.

Důvodová zpráva k tomuto netrpělivě očekávanému prováděcímu právnímu předpisu charakterizuje hlavní principy, na nichž je vyhláška založena, ve smyslu maximálně komplexního řešení problematiky požadavků na výstavbu pro celé území České republiky, ucelenosti požadavků na výstavbu v jednom právním předpisu, zohlednění přístupnosti staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, a nakonec řešení vazeb této vyhlášky na technické normy. 

Má vycházet z dosavadních stavebních předpisů, její součástí mají být také technické požadavky, respektive jejich části, z prováděcích právních předpisů, které dosud byly v gesci dalších ústředních správních orgánů, a to z důvodu snahy o sjednocení dané problematiky v rámci jediného místa a o její zpřehlednění. Institucionální a procesní změny mají vést k urychlení a zjednodušení výstavby.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články