Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Dne 31. 1. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 25/2020 Sb. vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zemědělství jí v intencích zákona o léčivech upravuje náležitosti receptu a žádanky, dobu jejich platnosti, omezení s ohledem na druh a množství léčivých přípravků pro léčbu zvířat, které na nich lze předepsat, a pravidla pro jejich používání, náležitosti receptu s modrým pruhem a žádanky s modrým pruhem, dobu jejich platnosti, omezení s ohledem na druh a množství léčivých přípravků pro léčbu zvířat, které na nich lze předepsat, a pravidla pro jejich používání, způsob, požadavky na obsah a členění předpisu pro medikovaná krmiva, počet vyhotovení tohoto předpisu a nakládání s ním, a nakonec náležitosti předpisu pro veterinární autogenní vakcíny a podmínky pro zacházení s nimi veterinárními lékaři a výrobci.

Zrušuje se přitom dosavadní právní úpravu prezentovaná vyhláškou č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, a jejími novelami.

Ministerstvo zemědělství v důvodové zprávě vysvětluje, proč bylo potřeba k této rekodifikaci předmětné úpravy přistoupit. S účinností od 1. 12. 2019 totiž došlo na základě novelizačního zákona č. 262/2019 Sb. v zákoně o léčivech k rozdělení dosud společného zmocňovacího ustanovení k vydání společné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství upravující oblast humánních i veterinárních léčivých přípravků. Ministerstvo zemědělství je nově zmocněno k vydání samostatné vyhlášky pro oblast léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, což realizuje právě touto právě publikovanou vyhláškou.

Ta své účinnosti přitom nabyla dnem 1. 2. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři