Vyhláška o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance

Dne 12. 11. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 401/2021 Sb. vyhláška o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Česká národní banka jí v intencích § 41 odst. 3 zákona o České národní bance nově v podrobnostech upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance osobami oprávněnými poskytovat platební služby. Tyto výkazy mají obsahovat také informace o podvodech, které osoby oprávněné poskytovat platební služby v oblasti platebního styku zaznamenaly. Jde přitom o jeden z projevů transpozice evropské směrnice 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu do českého vnitrostátního právního řádu.

Česká národní banka vysvětluje, že touto novou vyhláškou má být v návaznosti na zákonné zmocnění zajištěn sběr dat od osob oprávněných poskytovat platební služby podle požadavků vyplývajících z nařízení ECB (EU) 2020/2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 1409/2013 o statistice platebního styku, a dále také podle požadavků vyplývajících z obecných pokynů EBA k vykazování statistických údajů o podvodech v oblasti platebních služeb.

Důvodová zpráva pak podrobněji doplňuje, že statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky vyžaduje, aby Evropská centrální banka ve spolupráci s národními centrálními bankami shromažďovala statistické informace nezbytné pro zajištění úkolů, kterými je pověřen Evropský systém centrálních bank. Česká národní banka jako národní centrální banka v souladu s mandátem daným zákonem o České národní bance sestavuje a zveřejňuje statistiky finančního sektoru České republiky v souladu s mezinárodními standardy a standardy Evropské unie. S ohledem na zcela nové požadavky vyplývající z revidovaného nařízení ECB o statistice platebního styku bylo potřeba připravit novou vyhlášku, která sběr dat v této oblasti dle nových pravidel legislativně zajistí. Právě publikovaná vyhláška je pak projevem této snahy. Deklarovaným cílem přitom je zajistit harmonizovaný sběr dat od poskytovatelů platebních služeb v souladu s novými požadavky vyplývajícími z revidovaného nařízení ECB o statistice platebního styku a zároveň pokrýt požadavky na hlášení statistických údajů o podvodech v rozsahu podle obecných pokynů EBA. 

Své účinnosti vyhláška nabývá dnem 1. 1. 2022.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu