Menu

Změny v legislativě

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar09.11.2016
Mgr. Martin Glogar09.11.2016

Dne 31.10.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 353/2016 Sb. vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška vydaná k provedení několika ustanovení školského zákona upravuje podrobnosti organizace přijímacího řízení, a to jak do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole, tak do ročníků vyšších. Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel.

Jednotlivá ustanovení se zabývají například náležitostmi přihlášek, pozvánkou k přijímací zkoušce, školní přijímací zkouškou, formou, obsahem a rozsahem jednotné zkoušky, předáváním údajů z přihlášek Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání, zkušební dokumentací jednotné zkoušky, průběhem a délkou trvání této zkoušky, ochranou informací veřejně nepřístupných, bezpečnostními a organizačními incidenty a jejich řešeními, úpravou podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami, hodnocením výsledků jednotné zkoušky cizinců, zveřejňováním výsledků přijímacího řízení či odvolacím řízením, ale i mnohým dalším.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k přijetí nové právní úpravy dané materie přistoupilo v návaznosti na novelu školského zákona publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 178/2016 Sb. Ta, vedle mnohého dalšího, vnesla nikoliv nepodstatné změny také do procesu přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání. Novému stavu bylo potřeba přizpůsobit rovněž podzákonnou prováděcí právní úpravu.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 31.10.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři