Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na výnosu z daní

Dne 31. 8. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 358/2020 Sb. vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Paragraf, zákony, právní otázky
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jako každoročně, Ministerstvo financí jí v intencích zákona o rozpočtovém určení daní definuje nové procentní podíly na zákonem dané části celostátního hrubého výnosu daní. Ty bývají propočteny na základě poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, poměru započtené výměry katastrálních území obce k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí či poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce. Pravidelně vychází také z počtu zaměstnanců vykázaných v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti těch, kteří měli místo výkonu práce v dané obci, a z jejich poměru vzhledem k součtu zaměstnanců takto vykázaných v jednotlivých obcích.

Nová vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu z předchozího roku prezentovanou vyhláškou č. 219/2019 Sb. shodného názvu, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Ta své účinnosti přitom nabyla dnem 1. 9. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články