Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019

Dne 7. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 250/2018 Sb. vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Český statistický úřad ji, jako každoročně, vydává podle § 27 zákona o státní statistické službě. Navazuje jí přitom na některá přímo použitelná nařízení Evropské unie, stejně tak jako prostřednictvím vyhlášky transponuje některé evropské směrnice. Jde například o nařízení č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti, nařízení č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, či o jeho prováděcí nařízení č. 328/2011, respektive o směrnici č. 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, směrnici 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, směrnici 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, směrnici 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnici 2009/119/ES, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů, či směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři