Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020

Dne 14. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 293/2019 Sb. vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Český statistický úřad ji, jako každoročně, vydává podle § 27 zákona o státní statistické službě. Navazuje jí přitom na některá přímo použitelná nařízení Evropské unie, stejně tak jako prostřednictvím vyhlášky transponuje některé evropské směrnice. Jde například o nařízení č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti, nařízení č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, či o jeho prováděcí nařízení č. 328/2011, respektive o směrnici č. 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, směrnici 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, směrnici 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, směrnici 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnici 2009/119/ES, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů, či směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Těch evropských předpisů, především pak přímo použitelných nařízení, na něž právě publikovaná vyhláška navazuje, je však celá řada dalších, zde neuvedených.

Vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři