Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Dne 1. 2. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 30/2021 Sb. vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo životního prostředí jí k provedení § 15 odst. 4, § 21b odst. 7, § 23 odst. 5 a § 23a odst. 6 zákona o obalech ve znění po novelizaci publikované ve Sbírce zákonů pod č. 545/2020 Sb. nově stanovuje rozsah vedení evidencí, rozsah a způsob ohlašování údajů z těchto evidencí, minimální rozsah ověření údajů o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu vykázaných autorizované společnosti a údajů vykázaných autorizované společnosti původci odpadů a osobami zajišťujícími pro ni některé činnosti, a nakonec pravidla výpočtu využití odpadu z obalů.

Vyhláška zpracovává příslušnou evropskou legislativu představovanou konkrétně rozhodnutím Komise, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (2005/270/ES), prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2018/896, kterým se stanoví metodika pro výpočet roční spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, a prováděcím rozhodnutím Komise 2019/665 o změně rozhodnutí 2005/270/ES, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech. Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.

K vydání zcela nové vyhlášky Ministerstvo životního prostředí přistoupilo v návaznosti na již výše zmíněnou novelu zákona o obalech přijatou v souvislosti se zcela novým zákonem o odpadech, potažmo v rámci rekodifikace právní úpravy odpadů a odpadového hospodářství obecně, k níž došlo s počátkem tohoto roku.  

Nová vyhláška své účinnosti nabyla dnem 16. 2. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu