Menu

Změny v legislativě

Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar16.04.2018
Mgr. Martin Glogar16.04.2018

Dne 12. 4. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 61/2018 Sb. vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška byla vydána Ministerstvem školství podle § 65 odst. 4 školského zákona, když nově upravuje seznam nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými mohou žáci při praktickém vyučování nakládat pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle zákona o ochraně veřejného zdraví, seznam prachů, kterým mohou být žáci v rámci praktického vyučování vystaveni při výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu, podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, a podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu.

Vyhláška je projevem transpozice evropské směrnice 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků, svou úpravou rovněž navazuje na přímo použitelná evropská nařízení, a sice nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, a nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Účinnosti nabývá dnem 27. 4. 2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři