Vyhláška o seznamu obecních úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy

Dne 23. 12. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 553/2020 Sb. vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo vnitra ji vydává podle § 12 odst. 1 písm. f) zákona o informačních systémech veřejné správy a nahrazuje jí dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy). Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel. Nová vyhláška přitom své účinnosti nabyla dnem 1. 1. 2021.

Kontaktní místa veřejné správy jsou mezi širokou veřejností spíše známa jako tzv. Czech POINTy. Důvodová zpráva k aktuálně nové vyhlášce vysvětluje, že jí Ministerstvo vnitra reaguje především na změny, které do zákona o informačních systémech veřejné správy přinesl zákon o právu na digitální služby publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 12/2020 Sb. Jím došlo ke zrušení zmocňovacího ustanovení zmocňujícího Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí stanovit ve vyhlášce seznam zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, když nově mají být zastupitelské úřady vykonávající působnost kontaktních míst veřejné správy zveřejněny Ministerstvem zahraničních věcí České republiky na jeho internetových stránkách. Zachováno tak zůstalo pouze zákonné zmocnění, na jehož základě má Ministerstvo vnitra stanovit vyhláškou seznam obecních úřadů, úřadů městských částí a městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřadů městských částí hlavního města Prahy, které jsou kontaktními místy veřejné správy. 

Vzhledem k ustálené legislativní praxi považovalo Ministerstvo vnitra za nezbytné na zúžení zákonného zmocnění reagovat vydáním prováděcího právního předpisu nového, a to takového, jenž bude plně odpovídat aktuálnímu znění zmocňovacího ustanovení. Ruku v ruce s tím pak byla při té příležitosti provedena konsolidace obsahu seznamu obecních (a podobných) úřadů, jež jsou kontaktními místy veřejné správy, který byl v minulých letech opakovaně novelizován. Zejména pak bylo v této souvislosti zohledněno také nové územně správní členění státu, které se s účinností od počátku roku 2021 projevuje jiným zařazením některých obcí do správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři