Menu

Změny v legislativě

Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar08.05.2018
Mgr. Martin Glogar08.05.2018

Dne 4. 5. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 74/2018 Sb. vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Byla Českou národní bankou vydána k provedení § 197 odst. 3 nového zákona o platebním styku, dle kterého služby spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, jejich jednotné označení a charakteristiku stanoví prováděcí právní předpis tak, aby se jednotné označení vztahovalo na 10 až 20 služeb spojených s platebním účtem, které jsou zpoplatněny alespoň jedním poskytovatelem a které jsou v České republice spotřebiteli nejvíce využívány nebo jsou pro spotřebitele spojeny s nejvyššími náklady.

Takové zmocnění vychází z čl. 3 evropské směrnice 2014/92/EU o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (tzv. „směrnice PAD“), jež byla, dle důvodové zprávy k vyhlášce, přijata, vedle dalšího, z důvodu nízké míry mobility spotřebitelů v rámci EU v oblasti retailových finančních služeb, která byla, dle Evropské komise, do značné míry způsobena nedostatečnou transparentností a porovnatelností zpoplatnění nabízených platebních služeb. Porovnávání poplatků totiž mělo být za situace, kdy poskytovatelé platebních služeb používají pro tytéž služby odlišné názvy, obtížné. Směrnice PAD proto zavedla pro tzv. nejreprezentativnější zpoplatněné služby spojené s platebními účty standardizovanou terminologii, jež bude poskytovateli platebních služeb používána v písemné marketingové a smluvní dokumentaci včetně například ceníků, ale také ve dvou nových dokumentech, jimiž jsou předsmluvní informace o úplatě a přehled o úplatě za poskytnuté služby. Ty mají být poskytovateli platebních služeb spotřebitelům povinně poskytovány. Veškerá tato opatření mají spotřebitelům pomoci porozumět jimi hrazeným poplatkům a porovnávat je.

Vrátíme-li se k nově vydané vyhlášce, jež je na základě zákonného zmocnění projevem všeho výše uvedeného, ta byla připravena rovněž v návaznosti na přímo použitelné evropské nařízení 2018/32, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU, pokud jde o regulační technické normy pro standardizovanou terminologii Unie pro nejreprezentativnější služby spojené s platebním účtem.

Česká národní banka tak v souladu s výše uvedeným vyhláškou nově definuje služby spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, jejich jednotné označení a charakteristiku. Portfolio jednotně označených služeb bude, dle aktuálního stavu, s účinností vyhlášky čítat deset položek. Konkrétně jde o vedení účtu, internetové bankovnictví, odchozí úhradu, příchozí úhradu, trvalý příkaz, inkaso, poskytnutí debetní karty, výběr hotovosti, zaslání informační SMS a zaslání výpisu.

Vyhláška své účinnosti nabývá dnem 31. 10. 2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři