Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů využívajících biomasu

Dnem 15. 5. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 110/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem průmyslu a obchodu v intencích zákona o podporovaných zdrojích energie je jedním z projevů transpozice evropské směrnice 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů do českého vnitrostátního právního řádu. 

V podrobnostech nově upravuje druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů využívajících biomasu a biokapaliny, způsoby využití podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu, rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva, podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetickém obsahu komunálního odpadu, kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy, a nakonec suroviny vymezující pokročilý biometan.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů. Ta byla s účinností nové vyhlášky zrušena.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články