Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci

Dne 10. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 454/2021 Sb. vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Nutrie
Foto: Pixavay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Byla Ministerstvem zemědělství vydána k provedení § 2 písm. p) zákona o myslivosti ve znění po novele publikované ve Sbírce zákonů pod č. 364/2021 Sb. Zákon o myslivosti ve znění účinném do konce roku 2021 totiž obsahoval základní právní úpravu provádění lovu zvěře a usmrcování „zavlečených živočichů v přírodě nežádoucích“, konkrétně mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického a nutrie říční. Uvedená novela zákona o myslivosti provedená zmíněným zákonem č. 364/2021 Sb. s účinností od počátku roku 2022 ze zákona vypustila výčet výše uvedených zavlečených druhů živočichů v přírodě nežádoucích a tento konkrétní výčet nahradila pojmem „živočich vyžadující regulaci“ včetně zmocnění pro vymezení seznamu druhů takových živočichů prováděcím právním předpisem. A aktuálně vydaná vyhláška je pak právě takovým prováděcím právním předpisem. 

Vymezuje tedy, že takovými druhy živočichů vyžadujících regulaci jsou husice nilská, mýval severní, norek americký, nutrie říční, psík mývalovitý a ondatra pižmová. Důvodová zpráva vysvětluje, že takové určení umožní subjektům vymezeným zákonem o myslivosti provádět regulaci jejich početních stavů na z celospolečenského hlediska únosnou mez. Existovala zde totiž obava, že bez tohoto určení dojde na území České republiky k navyšování počtu těchto živočichů a tím k dalšímu nárůstu nepříznivých dopadů na biologickou rozmanitost, související ekosystémové služby, na lidské zdraví nebo na hospodářství.

Své účinnosti vyhláška nabývá dnem 1. 1. 2022.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články