Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta

Dne 21. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 120/2018 Sb. vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Obsahuje vzory žádosti o právní poradu podle § 18a zákona o advokacii, podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady podle § 18b zákona o advokacii, a nakonec žádostí o právní službu pro fyzickou a pro právnickou osobu podle § 18c zákona o advokacii.

Vyhláška byla Ministerstvem spravedlnosti zpracována v návaznosti na rozšíření státem hrazené právní pomoci, které přinesla, vedle dalšího, s účinností od července tohoto roku novela zákona o advokacii publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 258/2017 Sb. Formálně nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 275/2006 Sb., kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu. Ta již modifikované právní úpravě neodpovídala, proto se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Nová vyhláška přitom nabyla své účinnosti dnem 1. 7. 2018.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články