Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání

Dne 15. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 259/2018 Sb. vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Byla Ministerstvem zdravotnictví vydána podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, když nově definuje náležitosti a vzory certifikátu o absolvování základního kmene, diplomu o specializované způsobilosti, diplomu o zvláštní specializované způsobilosti a licence o absolvování funkčního kurzu. Souhrnně jde o stanovení náležitosti dokladů o postgraduálním a dalším vzdělání, a dále jejich vzorů, jež jsou součástí příloh vyhlášky.

Ta své účinnosti nabývá dnem 1. 6. 2019.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze