Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání dle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Dne 15. 5. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 77/2018 Sb. vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Byla ministerstvem zdravotnictví vydána podle § 90 odst. 2 písm. c) zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, aby upravila náležitosti a vzory osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti a nakonec náležitosti a vzory diplomu o specializaci. Jde o reakci na novelu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních provedenou do něj zákonem č. 201/2017 Sb. Ta s účinností k počátku září minulého roku nově ministerstvo zmocnila vydat prováděcí právní předpis právě takového obsahu. Ministerstvo aktuálně publikovanou vyhláškou učinilo tomuto zmocnění zadost.

Vyhláška nabývá své účinnosti dnem 30. 5. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze