Vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě

Dne 30.1.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 18/2014 Sb. vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Nejvyšší státní zástupce, dovolání v kauze Bečvářova statku
Foto: Fotolia

Vyhláška vydaná podle § 16a odst. 5 zákona o veřejných dražbách upravuje v podrobnostech podmínky postupu při provádění elektronických dražeb realizovaných dle tohoto zákona. Zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, byl totiž výše uvedený § 16a odstavec 5 novelizován, přičemž cílem této novely bylo uspořádat doposud neutěšený stav v praxi prováděných elektronických dražeb, při kterých pravidelně nastávaly právně obtížně řešitelné sporné situace. Vyhláška, která na tuto změnu navazuje, se konkrétně zabývá registrací účastníka dražby, jejím detailem, průběhem a záznamem o něm, ale také definuje požadavky na elektronické dražební systémy. Obecně jí má být vymezen a nastaven takový systém elektronických dražeb, který bude způsobilý operativně reagovat na případný vývoj informačních technologií.

Dle důvodové zprávy se povinnosti ve vyhlášce definované vztahují pouze na dražebníka, který se rozhodne pro cestu elektronizace veřejné dražby. Jde o alternativní postup, pro který se může dražebník svobodně rozhodnout, přičemž nadále zde zůstává jako základní možnost postup veřejné dražby dle zákona o veřejných dražbách, tedy klasický způsob, kde plně postačují dosavadní zákonná ustanovení.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 30.1.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články