Vyhláška o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy

Dne 25. 8. 2023 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 260/2023 Sb. vyhláška o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy. Své účinnosti nabude s počátkem roku 2024.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
vlak, lokomotiva, doprava po železnici
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zdravotnictví jí v intencích zákona o dráhách nově upravuje podmínky zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy a způsob provádění posudkové činnosti. Transponuje přitom evropskou směrnici 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství a její novelizační směrnici 2014/82/EU, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokud jde o všeobecné odborné znalosti, zdravotní požadavky a požadavky týkající se licence, a nahrazuje dosavadní vnitrostátní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel.

Důvodová zpráva vysvětluje, že nová vyhláška byla přijata v reakci na novelu zákona o dráhách publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 426/2021 Sb., jejíž součástí bylo nové zákonné zmocnění pro Ministerstvo zdravotnictví k vydání právního předpisu o podmínkách zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy. Má přinést úpravu podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy, které se vztahují na žadatele o licenci strojvedoucího k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální, na držitele licence strojvedoucího k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální a na žadatele o průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze místní, tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce.

Konkrétně má jít o úpravu posudku o zdravotní způsobilosti a vymezení, kdo jej vydává, jeho obsahu, náležitostí a doby platnosti, o úpravu lékařské prohlídky včetně té pravidelné, dopravně psychologického vyšetření a dalších odborných vyšetření. Součástí má být rovněž vymezení vad, stavů a nemocí, jež vylučují zdravotní způsobilost, stejně tak jako těch, které jsou podmíněny posouzením zdravotní způsobilosti lékařem s příslušnou specializovanou způsobilostí a jeho kladným posudkovým závěrem.

Vyhláška své účinnosti nabude dnem 1. 1. 2024.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články