Vyhláška o stanovení podrobností značkování a barvení minerálních olejů

Dnem 23. 8. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 242/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem průmyslu a obchodu k provedení řady ustanovení zákona o spotřebních daních v podrobnostech upravuje druh značkovací látky a barviva a jejich minimální množství v 1 litru minerálních olejů, způsob odběru vzorku minerálního oleje, způsob vedení evidence a její uchovávání, seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány a barveny nebo značkovány, a nakonec seznam technologií, pro něž je značkování a barvení nebo značkování minerálních olejů na závadu jejich použití.

Jde přitom o projev transpozice evropské směrnice 95/60/ES o daňovém značení plynových olejů a petroleje, přičemž zohledněno je prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/197 o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje. 

Nová vyhláška nahrazuje dosavadní vnitrostátní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel.

Ministerstvo průmyslu a obchodu k okolnostem zpracování nové právní úpravy vysvětluje, že šlo primárně o implementaci výše zmíněného prováděcího rozhodnutí Komise o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje do právního řádu České republiky. Důvodová zpráva pak doplňuje, že předmětná úprava evropské legislativy spočívala ve změně společného evropského značkovače pro vybrané minerální oleje z původního značkovače SOLVENT YELLOW 124 na nový společný evropský značkovač vybraných minerálních olejů ACCUTRACE TM PLUS. To bylo potřeba do vnitrostátní právní úpravy relevantně promítnout.

Žádné další zásadní věcné změny nemá nová vyhláška oproti té stávající obsahovat, v ostatních oblastech má být dosavadní právní úprava, která je v praxi osvědčená a nebyla u ní identifikována potřeba ji jakkoli měnit, převzata. Nová vyhláška má dosavadní právní úpravu pouze drobně zpřesnit a aktualizovat kódy kombinované nomenklatury minerálních olejů tak, aby tyto byly v souladu se zákonem o spotřebních daních.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články